KADENCE KROKŮ 

Kadence popisuje četnost dotyků nohy se zemí během jedné minuty, nebo jednoduše počet kroků za minutu.

Proč je důležitá? 

Kadence je závislá na délce kroku, příliš dlouhý krok, při němž jde noha daleko před těžištěm těla má za následek narušení plynulosti běhu. Při velmi krátkém kroku a vysoké kadenci spotřebovává tělo příliš mnoho energie a kyslíku a běh se pro vás stává neefektivní.

Ideální rozmezí kadence pro běžce na střední vzdálenosti činí 180 kroků za minutu nebo více. Trenéři a vědci zjistili, že elitní běžci (nezávisle na délce běhu - 800m vs. maratón) mají kadenci v rozmezí 180 až 200 kroků za minutu. R

Rekreační sportovci mají tendenci běžet mezi 150-170 kroků za minutu. Zkracovat krok a tím navyšovat kadenci bychom měli postupně (5-10% za trénink), protože rychlý růst kadence zvyšuje riziko metabolické únavy a zranění.

Heiderscheit, B. C., Chumanov, E. S., Michalski, M. P., Wille, C. M., & Ryan, M. B. (2011). Effects of Step Rate Manipulation on Joint Mechanics during Running. Medicine and Science in Sports and Exercise, 43(2), 296-302.

ODRAZ

Tento parametr představuje pohyb těžiště těla - oblast pánve - ve vertikální ose. Při došlapu je těžiště nejníže a při vrcholu letové fáze běhu je nejvýše. 

Proč je důležitý? 

Při nesprávné technice vynakládáme spoustu energie na svislý pohyb pánve, místo toho abychom veškerou energii soustředili na pohyb dopředu

Bez svislého pohybu pánve je téměř nemožné se pohybovat. U elitních běžců je svislý pohyb pánve do 10 centimetrů. Hodnoty do 5% výšky jsou optimální pro většinu běžců.

Morin, J.B., Samozino, P., Zameziati, K., Belli, A. (2007). Effects of altered stride frequency and contact time on leg-spring behavior in human running. Journal of Biomechanics , 40(15), 3341 - 3348.


BRZDĚNÍ

Brzdění je měřítkem toho, jak moc vaše rychlost klesá s každým krokem. Pokaždé když vaše noha dopadne na zem, vaše rychlost dočasně poklesne a zvýší se znovu, až když se noha odrazí od země. 

Proč je důležité? 

Čím větší je změna rychlosti před a po každém kroku, tím více energie se spotřebuje na zpomalení a opětovné zrychlení, proto je důležité brzdění redukovat.

Hodnota této veličiny by měla být co nejnižší, optimálně 0,4m/s nebo méně.

Moore, I. S. Is there an economical running technique? A review of modifiable biomechanical factors affecting running economy. (2016). Sports Medicine.


ROTACE PÁNVE

Rotace pánve je nejlépe vidět při pohledu shora na běžce, jako pohyb pánve ze strany na stranu.

Proč je důležitá?

Asymetrický pohyb pánve z leva doprava, způsobený příliš dlouhými kroky, nebo přílišným rozhazováním rukama může vést ke strnutí a zatuhnutí svalů. Dochází k nepřirozené rotaci pánve a následným bolestem bederní páteře.

Hodnota této veličiny by měla být co nejnižší, optimálně 15 stupňů a méně.

Schache, A.G., Bennel, K.L., Blanch, P.D., Wrigley, T.V. (1999), The coordinated movement of lumbo-pelvic-hip complex during running. Gait and Posture Vol 10, 30-47.


POKLES PÁNVE

Tato metrika sleduje vychylování páteře ze strany na stranu při pohledu zpředu na běžce. Je to pravděpodobně jedna z nejobtížněji řešitelných metrik při běhu. 

Proč je důležitý?

Přímo souvisí s obtížemi, jako je rotace dolních končetin, známé jako nohy do X. 

Hodnota této veličiny by měla být co nejnižší, optimálně 12 stupňů nebo méně.

Willy, R.W., Scholz, J.P., Davis, I.S. (2012). Mirror gait retraining for the treatment of patellofemoral pain in female runners. Clinical biomechanics. 27(10):1045-51. doi: 10.1016/j.clinbiomech.2012.07.011.

ODBORNÍ PORADCI

Bryan Heiderscheit, PhD

Významný biomechanik a ředitel Runner's Clinic

Matt Dixon

Triatlonista, trenér a zakladatel Purplepatch Fitness

Matt Fitzgerald

Spisovatel, trenér a výživový poradce

Mark Allen

šestinásobný vítěz závodu World Ironman a trenér

Meredith Kessler

desetinásobná vítězka závodu Ironman

Juli Benson

Olympijská vítězka z roku 1996 a trenérka

Kristi Berg

Hlavní trenérka ve Fleet Feet Menlo Park

Hawi Keflezighi

Zakladatel a ředitel - HAWI Management